TARIM KREDi KOOPERATiFLERİ TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ

MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 1-Bölge Birliği Müdürlüğümüzün mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 197 ada 7 nolu parselde kayıtlı 3.384,90 m² arazi ve üzerinde bulunan 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut barındıran taşınmazın “Kapalı zarf – açık arttırma” usulüyle satışıdır.

 

 

Cinsi- Evsafı

 

Bulunduğu yer

 

Alanı (m2)

 
Muhammen Bedeli

 

 
İhale tarihi ve saati

 

3.384,90 m² arazi üzerinde 2 bloktan oluşan 88 adet natamam konut ve arsa

İstanbul İli Başakşehir İlçesi

 

 

3.384,90 m² arsa

 

 

Tekliflerden Sonra Açıklanacaktır

 

 

18.12.2019-10:00

Taşınmazın tapusu üzerinde, Küçükçekmece 3. Asli Hukuk Mahkemesi 2017/709 Esas Sayılı Dosya ile T.H.S.S. Halkalı Bizim Kent Konut ve Yapı Kooperatifinin Davacı olduğu Tazminat Davası ve Küçükçekmece 3. Asli Hukuk Mahkemesinin 2018/202 Esas Sayılı Tapu İptal Davaları halen devam etmektedir.

2- İhaleye katılıp, ihaleye teklif veren isteklilerden teklif bedelinin %3 geçici teminat alınacaktır.

3-İhaleye katılıp, ihaleyi kazanan katılımcı % 6 kesin teminat bedelini Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ şubesindeki TR-28 0001 0001 0608 3868 3950 10 nolu hesaba yatıracaktır.

4– Bu ihale Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünün (Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 8 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ) adresinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünden (Ertuğrul Mah. İskele Cad. No: 8 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ)  alınabilir.

 5-İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlayacakları evrakları ihale saatinden önce  (18.12.2019 Saat 09:30)  Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna vermiş olmaları şarttır.

  6-Tarım Kredi Kooperatifleri 2886-4734 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

NOT: Bilgi için irtibat telefonları

 

TEL: 0 (282) 261 18 40

FAX: 0 (282) 260 50 88

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir