ÇERKEZKÖY TARIM KREDİ KOOPERATİFİ DEPO BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İHALESİ

  • Perşembe, 25 Ekim 2018 13:24

İnşaat İhale İlanı

 

1-Kooperatifimizce Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Köyü, İncirlik mevkiinde yaptırılacak Depo Binası Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve BİRİM FİYAT esasına göre 2018 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları ile KDV hariç 637.000,00-TL 1.keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir.

2-İşin geçici teminatı 19.110,00-TL liradır.

3-İhale 02/11/2018 tarihinde, saat 10,00’ da Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürlüğü   binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- Bu işe ait proje ve ihale dosyası ’de 02/11/2018 tarihine  kadar çalışma saatleri içinde 700 Sayılı Çerkezköy Tarım Kredi Kooperatifinde veya Tekirdağ Bölge Birliğinde görülebilir. Dosyalar 01/11/2018 tarihi saat 17.00 ye kadar teslim edilecektir.

5- İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen belgeleri ibraz ederek, ihale gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar vererek, İnşaat Komisyonundan ihaleye katılma (Yeterlilik) belgesi alması gerekmektedir.

6- Yeterlilik alan isteklilerin geçici teminatı ile birlikte teklif mektubunu kapalı zarf içinde  02.11.2018 tarih ve  saat 10,00’e kadar ihale komisyonuna vermiş olması şarttır.

            7- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

            8- İsteklilerde aranan şartlar İhale şartnamesinde belirtilmiştir.

            9- Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Read 402 times